Dzisiaj jest: wtorek, 25 czerwca 2024r.Kontakt


email: oskmatys@interia.pl
tel.: (017) 242 77 66
604 969 818


Biuro i Sala Wykładowa
ul. ppłk. Więcława Śląskiego 2
37-300 LeżajskRODO
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO (GDPR), informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Matys, z siedzibą w Leżajsku, 37 - 300, ul. Więcława "Śląskiego" 2.
  2. Kontakt: oskmatys@interia.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, usługodawcę dostępu do sieci internetowej oraz operatora telefonii komórkowej, w przypadku konieczności kontaktu z Państwem. Korzystając z naszych usług, Państwa dane mogą być przetwarzane przez inne, tylko uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące.
  4. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny.
  5. Państwa dane nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Państwa dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Państwa pytanie lub do czasu żądania ich usunięcia.
  7. Macie Państwo prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, usunięcia, przenoszenia i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Podanie danych jest dobrowolne.